Gemeente Eindhoven

nieuws | persberichten

Persbericht: 26 september 2001

Stadsdeel Woensel Zuid

Informatieavond Duurzaam Veilig Verkeer - inrichting 30-km gebieden

In het kader van het project "Duurzaam Veilig Verkeer" is de Gemeente Eindhoven voornemens om grote delen van de wijk Woensel Zuid in te richten tot 30-km gebied.
Op woendag 3 oktober a.s. organiseert de Gemeente Eindhoven een inloopavond voor het stadsdeel Woensel Zuid. Belangstellenden zijn van harte welkom tussen 20.00 uur en 23.00 uur in het Henriëtte Roelandshuis, Keldermanstraat 43/A. . Er wordt een beeld gegeven van de maatregelen die getroffen zullen worden. Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

Deel: ' Informatieavond Duurzaam Veilig Verkeer te Eindhoven '
Lees ook