Gemeente Houten


Overdam II de verkaveling en woningontwerpen

20/01/99

Op maandag 1 februari organiseert de gemeente een informatie-avond over het deelplan Overdam II. Tijdens deze bijeenkomst zal de verkaveling en de woningonwerpen worden gepresenteerd. Het gebied overdam II wordt globaal begrensd door het deelplan Overdam I aan de noordzijde, de nieuwe Rondweg aan de oostzijde en de oevers van de recreatieplas aan de west- en zuidzij-de. In het deelplan worden ongeveer 185 woningen in verschillende catego-rieën gebouwd.

Iedereen die belangstelling heeft voor de verkaveling en de woningontwerpen is van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen. De avond begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis onder voorzitterschap van wethouder R. Lubberdink. De heer R. Reverda (projectleider voor Overdam II) zal tijdens de bijeenkomst een toelichting op het plan verzorgen.
Let op! Tijdens deze bijeenkomst zullen prijzen en verkoopprocedure niet aan de orde komen.

verkaveling en schetsontwerpen ter inzage
De verkavleing en de woningontwerpen liggen met ingang van 27 januari voor iedereen ter inzage in het Wooninformatiecentrum. Het is de bedoeling de verkaveling en de schetsontwerpen te behandelen in de commissievergadering van 10 februari en de raadsvergadering van 2 maart 1999.

Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de heer T. Van Nuland, van de sector Stadsontwikkeling, telefoon 030 - 63 92
858.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998
Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Zoekwoorden:

Deel: ' Informatieavond gemeente Houten over deelplan Overdam II '
Lees ook