Gemeente Woerden

Informatieavond groenstructuurplan Harmelen

Kort voor de herindeling in 2001 heeft de gemeente Woerden het Groenstructuurplan Groen in t hart vastgesteld. Het plan is opgesteld om de bestaande groenstructuur te behouden en waar nodig te verbeteren en te versterken. Hoofduitgangspunt is het versterken van de relatie tussen landschap en dorpskern en het duurzaam beheer van het groen. Het groenstructuurplan Harmelen, dat als aanvulling op het bovengenoemde plan gemaakt is, betreft het groen binnen de bebouwde kom.

Informatieavond
In het groenstructuurplan Harmelen worden een aantal concrete voorstellen gedaan voor het verbeteren van de groenstructuur. Dit plan ter inzage vanaf 13 juni tot en met 11 juli 2002 in de koepel van het stadhuis in Woerden. Belangstellenden kunnen een nadere toelichting krijgen tijdens de informatieavond op 24 juni 2002 om 20.00 uur in het sociaal cultureel centrum Harmelens Initiatief (HI-gebouw) aan de Willem Alexanderlaan 1 te Harmelen.

Deel: ' Informatieavond groenstructuurplan Harmelen '
Lees ook