Aan de redactie

Voorburg, 14 maart 2000

Persbericht

Bewoners krijgen meer duidelijkheid over inrichtingsplan Zaanse Rietveld

De landinrichtingscommissie Reeuwijk organiseert 23 maart a.s. een informatieavond (vanaf 19.30 uur) in Hotel Toor te Alphen aan den Rijn waar zij het voorlopige inrichtingsplan voor het Zaanse Rietveld presenteert. Bewoners van het Zaanse Rietveld, de wijk Kerk en Zanen ( gemeente Alphen aan den Rijn) en geïnteresseerden zijn hiervoor uitgenodigd. Hun reacties op het plan dienen voor de verdere uitwerking van het inrichtingsplan.

Het Zaanse Rietveld, een open polder met grasland ten zuiden van Alphen aan den Rijn is in gebruik door (melk)veehouders. Daarnaast is het een leefgebied voor verschillende weidevogels en gebruiken inwoners van Alphen aan den Rijn het als wandelgebied. Het gebied wordt aan de zuid- en westzijde begrensd door de Spijkerboorsche Wetering en de Compierekade. Aan de noord- en oostzijde wordt de grens gevormd door de N11 en de Gouwe.

Doel inrichtingsplan
De landinrichtingscommissie Reeuwijk heeft van de Provincie Zuid Holland de opdracht een inrichtingsplan voor het gebied te maken. Doel is de druk van de verstedelijking tegen te gaan, de toekomst van de (melk)veehouders veilig te stellen, de natuur te versterken en de recreatiemogelijkheden aantrekkelijker te maken.

Ideeën van landinrichtingscommissie en streek
De landinrichtingscommissie heeft samen met mensen uit de streek, verenigd in de Klankbordgroep Zaanse Rietveld, een aantal ideeën uitgewerkt. Het gaat hierbij onder andere om de aanleg van een natuurgebied met moersbosjes, rietlanden en sloten, natuurlijke oevers en nieuwe fiets- en wandelpaden in het gebied. Ook is aandacht voor een betere verkaveling voor de (melk)veehouderijbedrijven.

Procedure
Het voorlopige inrichtingsplan wordt na verwerking van de reacties uit de streek besproken met de gemeente, het waterschap, provincie en natuur- en landbouworganisaties . Na nog een inspraakperiode zal Gedeputeerde Staten het plan vaststellen en kan de uitvoering beginnen. Vermoedelijk is dit begin 2001.

Informatie
Voor meer informatie over het inrichtingsplan kunnen de bewoners en geïnteresseerden een Nieuwsbrief ophalen bij het informatiecentrum van de gemeente Alphen aan den Rijn, de bibliotheken, de streekmuziekschool en het Wijkcentrum De Oude Wereld in Alphen aan den Rijn. Daarnaast is de nieuwsbrief verkrijgbaar bij de Regio-bank te Aarlanderveen en het gezondheidscentrum in Zwammerdam.

Alleen voor de redactie:
Voor vragen kunt u contact opnemen met de Dienst Landelijk Gebied, Mw. Rosenboom(secretaris van de klankbordgroep), tel. 070-3371312.
U bent welkom op de informatieavondavond 23 maart a.s. in Hotel Toor, Stationsplein 2, Alphen aan den Rijn.

Programma informatieavond 23 maart 2000
Locatie: Hotel Toor, Stationsplein 2, Alphen aan den Rijn
19.30 uur Ontvangst met koffie en thee
20.00 uur Inleiding door voorzitter van de Landinrichtingscommissie dhr. J.R. Andel
20.15 uur Toelichting op het inrichtingsplan
20.30 uur Pauze. Tijdens de pauze krijgen de aanwezigen de mogelijkheid om hun vragen voor het Forum op een reactieformulier te schrijven.
21.00 uur Forum bestaat uit de klankbordgroepleden aan wie vragen kunnen worden gesteld
22.00 uur Sluiting door de voorzitter

De nieuwsbrief Zaanse Rietveld wordt in week 11 verspreid in het Zaanse Rietveld en omgeving.

Deel: ' Informatieavond inrichtingsplan Zaanse Rietveld '
Lees ook