Gemeente Eemsmond


Informatie- / inspraakavond

Informatieavond legionellapreventie

maandag 27 mei 2002

Bezit u een hotel, zwembad, café, sauna, jachthaven, kampeerterrein of een ander bedrijf? Dan bent u waarschijnlijk eigenaar van een collectieve leidingwaterinstallatie.

In de 'Tijdelijke regeling legionellapreventie in leidingwater' (Staatscourant 199) zijn voorschriften opgenomen om legionellabesmetting te voorkomen.

De regeling stelt de eigenaar wettelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van waterinstallaties in gebouwen. Om die kwaliteit te kunnen waarborgen, moet de eigenaar een risicoanalyse (laten) uitvoeren en maatregelen treffen om de kans op legionellabesmetting tot een minimum te beperken.

INFOAVOND

Om u over bovenstaande nader te informeren, wordt een bijeenkomst georganiseerd.
Deze zal plaatshebben op 25 juni 2002 om 19.30 uur tot ± 22.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen.
De toegang is gratis.

Als deskundige zal Ing. F. Wouters van Adviesburo Wouters zijn bijdrage leveren.

Het programmaoverzicht ligt bij aanvang klaar of is bij de Publieksbalie van het gemeentehuis verkrijgbaar.

Zoekwoorden:

Deel: ' Informatieavond legionellapreventie gemeente Eemsmond '
Lees ook