Gemeente Houten


Informatieavond Millennium

23/02/99

De gemeente Houten voert een actief millenniumbeleid. De eigen organisatie wordt grondig onderzocht op mogelijke risicofactoren en er wordt met de instanties waarmee de gemeente regelmatig samenwerkt over het millenniumbeleid gesproken. De gemeente wil ook de Houtense verenigingen en instellingen stimuleren zich actief met het millennium bezig te houden. Het doel is om met verenigingen en instellingen van gedachten te wisselen over de mogelijke risico's en de manier waarop problemen kunnen worden opgelost. Wanneer u specifieke kennis of ideeën heeft over het oplossen van millenniumproblemen, dan willen wij dat graag horen.

U bent van harte welkom om deze bijeenkomst, onder voorzitterschap van burgemeester A.B.L. de Jonge bij te wonen op donderdag 18 maart om
20.00 uur in kamer 3.72 in het gemeentehuis. Indien u van plan bent om gehoor te geven aan de uitnodiging, zouden wij het zeer op prijs stellen wanneer u dit even van te voren doorgeeft aan Roos van Sen, afdeling Voorlichting, doorkiesnummer
6392718.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Informatieavond millennium in Houten '
Lees ook