Gemeente Nijmegen


Persberichten | De Brug

Informatieavond Openbaar Vervoer

Het Knooppunt Arnhem - Nijmegen (KAN) heeft enige tijd geleden de 'Openbaar Vervoer-visie voor de regio Nijmegen' vrijgegeven voor inspraak. Over deze visie, waarin de openbaar vervoerplannen voor de komende jaren beschreven staan, houdt de gemeente Nijmegen een informatiebijeenkomst op 6 september aanstaande. Op de avond, die om
20.00 uur begint, is iedereen welkom. De bijeenkomst vindt plaats in het Kolpinghuis, Smetiusstraat 1, Nijmegen. Namens het College van Burgemeester en Wethouders zal wethouder Rein Verdijk van Verkeer, Ruimtelijke Invulling en Milieu aanwezig zijn.

Voorzieningen
Aan de gemeente Nijmegen is door het KAN gevraagd om voor 1 juli van dit jaar te vertellen wat zij vindt van de visie. Dat is gebeurd. Het gemeentebestuur is het in grote lijnen eens met de OV-visie van het KAN. Maar over de voorgestelde infrastructurele voorzieningen zoals busbanen, moet het gemeentebestuur zich nog beraden. Discussie hierover met de Gemeenteraad en belanghebbenden vindt plaats op 15 september aanstaande, wanneer de OV-visie aan bod komt in de commissie Verkeer, Ruimtelijke Invulling en Milieu. Daarna volgt behandeling in de Raadsvergadering van 5 oktober. Maar voor het zover is, wordt dus eerst de informatieavond gehouden op 6 september in het Kolpinghuis. Daar wordt toelichting op de plannen gegeven door de vervoersmaatschappijne Novio en Hermes. De gemaakte opmerkingen worden meegenomen naar de officiële behandeling van een en ander later in de maand.

Deel: ' Informatieavond Openbaar Vervoer Nijmegen '
Lees ook