Gemeente Heumen

06-09-2001

Informatieavond over erfbeplanting

De gemeente organiseert op 20 september om 20.00 uur in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst over erfbeplanting. De avond wordt verzorgd in samenwerking met de afdeling Heumen van de land- en tuinbouworganisatie GLTO/ZLTO. De informatie is niet alleen bedoeld voor inwoners die bij die organisaties zijn aangesloten. Ook burgers die in voormalige agrarische bedrijven wonen zijn welkom.

De bijeenkomst zal worden geopend door M. De Graaff-Ter Horst, de wethouder voor ruimtelijke ordening. Daarna zal de heer Huidink van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland met behulp van een diaserie inhoudelijk ingaan op erfbeplanting. Hij zal laten zien hoe een goed ingericht erf het landschap aantrekkelijk kan maken voor zowel bewoners als passanten. Volgens de Stichting Landschapsbeheer moet erfbeplanting dan ook de relatie tussen boerderij, tuin en het omliggende landschap versterken. De heer Huidink zal tevens ingaan op de subsidiemogelijkheden voor het aanbrengen van erfbeplanting.

landschapsbeleidsplan
Eind 1992 is door de gemeenteraad het landschapsbeleidsplan (LBP) vastgesteld. Dit plan schetst de gewenste toekomstige ontwikkelingen in het buitengebied wat betreft natuur en landschap. Met het LBP wordt geprobeerd door de inrichting van het landschap het buitengebied in ecologisch opzicht beter te laten functioneren. Een van de mogelijkheden daartoe is het beplanten van boerenerven, in Nederland overigens vanouds een normale zaak.
In de afgelopen jaren zijn al meerdere projecten in het kader van het landschapsbeleidsplan uitgevoerd, maar het onderdeel erfbeplanting kwam nog niet goed uit de verf.
Het tijdstip van de informatie-avond is bewust gekozen. De tijd van het jaar is bij uitstek geschikt voor het planten van bomen en heesters. De organisatoren hopen dat zowel mannen als vrouwen die met het groen op het erf in de weer zijn, hun licht komen opsteken op 20 september.

Deel: ' Informatieavond over erfbeplanting in Heumen '
Lees ook