Gemeente Leiden

Gevelreclame aan banden

Soms zie je in winkelstraten door de reclame de gebouwen niet meer. Om te zorgen dat reclame's het straatbeeld niet te veel bepalen, heeft de gemeente een nota opgesteld die eisen stelt aan de vorm en grootte van reclameborden.

BOUWEN EN WONEN - Op woensdag 26 september houdt de gemeente vanaf 20.00 uur een informatie- en inspraakavond over 'Reclame op en aan bouwwerken' in het atrium van het Stadsbouwhuis. In de nota wordt beschreven aan welke voorwaarden reclame-uitingen aan gebouwen moeten voldoen. Daarbij gaat het over aantallen en maximale afmetingen van reclame. Zo is het bijvoorbeeld niet meer toegestaan om meer dan twee reclames op de gevel te hebben, of deze aan te brengen op de eerste verdieping. Ze zijn verder aan maximumafmetingen gebonden. Ook moet er rekening worden gehouden met de architectuur; de reclame moet wat kleur en lettertype betreft bij het pand passen. Dus geen knalgele neonreclame's op klassieke gevels. De controle op de naleving van de regels zal plaatsvinden door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK).

Inspraak
Van maandag 10 september tot en met vrijdag 19 oktober 2001 is er een zes weken lange inspraakronde over de nota. In die periode hebben bewoners en ondernemers de mogelijkheid om hun mening te geven. De nota is elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur in te zien en af te halen bij de bibliotheken van het stadhuis en het Stadsbouwhuis. Schriftelijke reacties kunnen in deze periode worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders, ter attentie van Marijke van Riel, postbus 9100, 2300 PC Leiden.
Na de inspraakperiode wordt de nota, indien nodig, aangepast en na behandeling in de raadscommissie door de gemeenteraad vastgesteld. Als de gemeenteraad instemt, is de regelgeving vanaf januari 2002 van kracht.
Meer informatie
Met vragen over de nota kunt u van maandag tot en met donderdag terecht bij Marijke van Riel, (071-5165792).

Een goed voorbeeld van een smaakvolle, bij de architectuur passende reclame is het uithangbord van deze boekhandel. Foto: dienst Bouwen en Wonen, gemeente Leiden.

Deel: ' Informatieavond over gevelreclame aan banden in Leiden '
Lees ook