Provincie Overijssel

Zwolle, 23 februari 1999

INFORMATIEAVOND OVER NATUURVRIENDELIJKE OEVER VRIEZENVEEN

De provincie Overijssel organiseert begin maart een informatieavond over de aanleg van een natuurvriendelijke oever aan de westzijde van de vaarweg Almelo-Coevorden, het gedeelte tussen Aadorp en Vriezenveen. In het kader van de uitbreiding van de vaarweg van 400 naar 800 ton is een integraal plan ontwikkeld voor de oeverinrichting waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van natuur, recreatie en landschap.

De informatieavond vindt plaats op maandag 8 maart a.s. om 20.00 uur in het zalencentrum Zandwijk, Kanaalweg 2 in Vriezenveen (tel. 0546-561280). Belangstellenden zijn van harte welkom.

Deel: ' Informatieavond over natuurvriendelijke oever Vriezenveen '
Lees ook