Gemeente Amersfoort


3 januari 1999

Avond over de nieuwe wijk 'Puntenburg'

Mede op initiatief van de werkgroep Puntenburg wordt over de ontwikkeling in Puntenburg op donderdag 21 januari 1999 een informatieavond georganiseerd in Cafe De Gooijer aan de Soesterweg 118. De avond begint om 20.00 uur. Tijdens deze avond geeft de stedenbouwkundige/supervisor Rein Geurtsen voor de bewoners een toelichting op de inhoud van de plannen tot dusver. Ook zal er worden gesproken over de stedenbouwkundige ontwikkeling voor het gehele Eemkwartier.

De plannen voor de nieuwe wijk 'Puntenburg' in de kop van het Soesterkwartier hebben een lange voorgeschiedenis. In het voorjaar van 1997 stelde de gemeenteraad hiervoor een Programma van Eisen vast. Dit programma is door projectontwikkelaars vervolgens uitgewerkt, maar deze uitwerking riep veel weerstanden op bij bewoners. Aan dit proces kwam een eind toen de onafhankelijke stedenbouwkundige Riek Bakker de toen voorliggende plannen negatief beoordeelde. Zij vond dat deze onvoldoende kwaliteit hadden.

Samenhangend plan
Daarna is er veel veranderd. De gemeente besloot de stedenbouwkundige Rein Geurtsen opdracht te geven om een samenhangend stedenbouwkundig plan te maken als wijziging op de eerder vastgestelde structuurschets Eemkwartier. Dat wil zeggen voor een groot gebied langs het spoor, van de Eem tot en met het Van Gend en Loos-terrein (het zogeheten 'Eemkwartier'). Daarbij maakt Geurtsen ook een nieuw stedenbouwkundig plan voor Puntenburg Noord. Hij doet dit in samenspraak met werkgroepen van de bewoners en met steun van de procesbegeleider van de gemeente, L. Welters. Dit alles moet leiden tot haalbare en betaalbare plannen met hoge kwaliteit.

Plannen ter inzage
Naar verwachting worden in februari/maart de plannen gedurende vier weken ter inzage gelegd in de wijkwinkel Soesterkwartier en in de Informatiewinkel van het Stadhuis. De exacte periode hiervan zal nog worden gepubliceerd in Stadsberichten. In deze periode zal een inspraakavond plaatshebben voor de gehele bevolking van Amersfoort.

Deel: ' Informatieavond over nieuwe wijk 'Puntenburg' in Amersfoort '
Lees ook