Gemeente Heusden


Bewoners en belanghebbenden denken mee over plan 30 mei informatieavond centrum Vlijmen

De gemeente maakt samen met bewoners en belanghebbende plannen voor de verbetering van het centrum van Vlijmen. De gemeente Heusden organiseert donderdag 30 mei aanstaande een informatieavond over de plannen zoals die er op dit moment uit zien.

Workshops
De gemeente vind het belangrijk dat bewoners, (zakelijk) belanghebbenden en belangengroeperingen vanaf het eerste begin konden meedenken en -praten over problemen en oplossingen. Een succesvolle uitvoering van de plannen staat of valt immers met de bereidheid van belanghebbenden om hieraan mee te werken. Daarom hebben bewoners en belanghebbenden in mei 2000, voorafgaand aan de planvorming, in twee workshops gediscussieerd over kansen, bedreigingen en uitgangspunten voor het nieuwe centrum van Vlijmen.

Informatieavond
Met behulp van de resultaten van de workshops heeft de gemeente plannen voor Vlijmen op papier gezet. De gemeente wil u daarom graag meer vertellen over de stand van zaken. U bent daarvoor van harte uitgenodigd voor een informatieavond op donderdag 30 mei in het gemeentehuis in Vlijmen. De avond begint om 19.30 uur. Het gaat hier niet om een inspraakavond. De inspraak heeft al plaatsgevonden tijdens de eerder genoemde workshops en zal ook nog in het kader van het nog op te stellen bestemmingsplan plaatsvinden. Uiteraard staat de gemeente Heusden nog steeds open voor suggesties, waarbij de ingeslagen weg het uitgangspunt blijft. Graag vertellen wij u meer op 30 mei. Tot dan!

Zoekwoorden:

Deel: ' Informatieavond over plan voor centrum Vlijmen '
Lees ook