Gemeente Houten


Reconstructie Jonkheer Ramweg

20/01/99

De wegconstructie van de Jonkheer Ramweg is in de afgelopen jaren snel in kwaliteit achteruit gegaan. In de weg zitten diverse scheuren en gaten. Inmiddels heeft er een wegbouwkundig onderzoek plaatsgevonden. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de huidige weg aan vervanging toe is.
Omdat wij van te voren met u van gedachten willen wisselen over de recon-structie van de weg nodigen wij alle belangstellenden uit voor een informa-tie-avond op maandag 1 februari 1999, vanaf 20.30 uur in Het Gebouw te Schalkwijk.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998
Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Zoekwoorden:

Deel: ' Informatieavond over reconstructie Jonkheer Ramweg in Houten '
Lees ook