Gemeente Voorschoten


Informatieavond Burgemeester van der Hoevenpark: 8 februari

Door de fusie van de Voorschotense voetbalorganisaties zijn de sportvelden op het voormalige Burgemeester van der Hoevensportpark vrijgekomen. Het is vanaf dat moment de bedoeling geweest het terrein te bebouwen. Thans is duidelijk geworden welke ideeën het gemeentebestuur op dat vlak heeft. De omwonenden, de gebruikers van de grond en andere belanghebbenden zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op maandag 8 februari aanstaande om 20.00 uur in het Cultureel Centrum (zaal open om 19.30 uur). Het gemeentebestuur kan zich voorstellen, dat inwoners geïnteresseerd zijn om de planvorming vanaf het begin te volgen. Daarom is een ieder die in het plan geïnteresseerd is van harte welkom de informatieavond bij te wonen.
Met nadruk wordt opgemerkt, dat er nog geen inzicht kan worden gegeven in het type woningen of panden dat gebouwd gaat worden. Het gaat 8 februari echt om de planologische hoofdlijnen. Dat neemt niet weg, dat u tijdens de informatieavond eventuele suggesties voor woningen kunt doen. De suggesties worden bij de planvorming betrokken. Ook is het nog niet mogelijk u als belangstellende voor een woning te laten registreren.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Voorlichting en Communicatie de heer G. Zeelt, telefoon 071-5600 620.

_________________________________________________________________

Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
do. 18:00-20:00 uur
's middags op afspraak

Deel: ' Informatieavond over Van der Hoevensportpark in Voorschoten '
Lees ook