Gemeente Oosterhout

Informatieavond raad druk bezocht

De raadzaal puilde uit gisteravond. Veel publiek bleek geïnteresseerd in het onderwerp van de avond: kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en voor- en vroegschoolse educatie.

De organisatie van bijeenkomst was in handen van de griffie en beleidsadviseur Jan Wijnen. Al eerder werd deze maand ook een informatieavond voor de raad gehouden over de ontwikkelingen in het Santrijngebied.

Door de vele vragen vanuit de raad liep de avond qua tijd behoorlijk uit de hand. Een forum - bestaande uit vertegenwoordigers uit de Stichting Kinderopvang Oosterhout, Stichting Peuterspeelzalen Oosterhout, de Zonnekring, een vertegenwoordiger van de gezamenlijke basisscholen en een beleidsadviseur Jan Wijnen van de gemeente Oosterhout - beantwoordde de vele vragen.

Al met al een interessante avond. Bijeenkomsten die in de toekomst steeds vaker georganiseerd zullen worden.

Deel: ' Informatieavond raad Oosterhout druk bezocht '
Lees ook