Gemeente Stadskanaal

Informatieavond reconstructie Unikenkade

Op dinsdag 18 mei a.s. houdt de gemeente een informatieavond over de reconstructie van de Unikenkade te Stadskanaal in het kader van het Contourenplan. De informatieavond is in het gemeentehuis en begint om
19.30 uur.

Het plan komt overeen met de reeds uitgevoerde reconstructies van de Schoolkade en Sluiskade en de in uitvoering zijnde reconstructie van de Unikenkade.

In grote lijnen wordt het volgende uitgevoerd:

* aanbrengen puinverharding

* herstraten verhardingen

* aanbrengen snelheidsremmende maatregelen zoals versmallingen en drempels

* nieuwe openbare verlichting.

© Gemeente Stadskanaal

Zoekwoorden:

Deel: ' Informatieavond reconstructie Unikenkade Stadskanaal '
Lees ook