Provincie Overijssel

Informatieavond ruimte voor de rivier

De afgelopen jaren zijn de dijken in Nederland versterkt, maar dat is niet voldoende. Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt, de bodem daalt. Er komt steeds meer water onze kant op. Dijkverhoging is niet langer de eerst aangewezen oplossing. 'Ruimte voor de rivier' is het motto voor het nieuwe beleid. Het Rijk is samen met de regionale betrokkenen begonnen met het project ruimte voor de rivier.

Hierin worden in 2002 en 2003 plannen gemaakt om ook de IJssel meer ruimte te geven. Naast veiligheid tegen overstromingen moeten deze plannen ook bijdragen aan het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied.

In de periode van 27 mei tot en met 1 juli 2002 ligt de startnotitie ruimte voor de rivier ter inzage. De startnotitie richt zich op de maatregelen die genomen moeten worden om het water in de in onze grote rivieren de ruimte te geven. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan verlagen van uiterwaarden, dijken landinwaarts terugleggen en gebieden reserveren die als buffer kunnen dienen. Als aanvulling op de ter inzage legging worden er ook verschillende informatieavonden georganiseerd. In Overijssel wordt deze avond voor informatie en inspraak gehouden op woensdag 19 juni 2002 in het provinciehuis te Zwolle.

Informatieavond

U bent vanaf 16.00 uur van harte welkom in het provinciehuis. Het eerste gedeelte van de dag bestaat uit een informatiemarkt, met informatie over alternatieven en welke effecten bij de planvorming aan bod zullen komen. Ook uitvoeringsprojecten zoals de Vreugderrijkerwaard passeren de revue. Vanaf 19.00 uur worden er verschillende presentatie gehouden. Om 21.30 uur start de hoorzitting over de startnotitie ruimte voor de rivier. De samenvatting van de startnotitie kunt u vinden op www.inspraakvenw.nl.

Bron: team Communicatie, Bonnie van der Meer 038 425 14 16


© 13-06-2002 Provincie Overijssel

Deel: ' Informatieavond ruimte voor de rivier '
Lees ook