Provincie Groningen


Groningen, 16 juli 1999 Persbericht nr. 180

Provincie past snelheidsremmers Grootegast-Doezum aan

De snelheidsremmende maatregelen op zes kruisingen op de weg Grootegast - Doezum worden officiële rotondes. Dit heeft de provincie Groningen besloten in overleg met de gemeente Grootegast en de Regiopolitie Groningen. De provincie verwacht met het instellen van zogenaamde micro-rotondes helderheid te scheppen in het gewenste verkeersgedrag op de kruisingen.

Op donderdag 22 juli a.s. zal de provincie, samen met de gemeente en de politie, tijdens een informatieavond in Doezum de maatregel aan belangstellenden toelichten.

Door de ronde vorm van de verkeersplateaus ontstaat bij veel verkeersdeelnemers onduidelijkheid over hoe men de kruising moet passeren en welke voorrangsregeling geldt.
Om te benadrukken dat het om echte rotondes gaat, neemt de provincie een aantal maatregelen. Op korte termijn plaatst de provincie bij elk plateau een rotondebord en verkeersbakens. Daarnaast plaatst de provincie op het middengedeelte een nog nader te bepalen object.

De rotondes maken deel uit van de herinrichting van de weg Doezum - Grootegast die in het najaar van 1998 begonnen is en die voor de zomer klaar zal zijn.
De werkzaamheden bestonden uit het versmallen de rijbaan door de aanleg van een fietspad, het aanpassen van de kruisingen en het opnieuw asfalteren van de rijbaan.
De herinrichting Doezum - Grootegast is uitgevoerd in het kader van het Actieplan Verkeersveiligheid Provinciale wegen.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Désirée Bosch, afd. Bestuurscontacten, provincie Groningen, tel: (050) 3164625, fax (050) 3138193, e-mail: d.bosch@prvgron.nl

Deel: ' Informatieavond snelheidsremmers Grootegast-Doezum '
Lees ook