Gemeente Barendrecht

De enige officiële website van de gemeente

Persberichten

Per maand kunt u de meest actuele informatie van de gemeente bekijken. Deze berichten worden ook gestuurd naar de lokale, regionale en landelijke pers.
Indien noodzakelijk vinden dagelijks de wijzigingen plaats.

Persbericht nummer 4, 24 januari 2000

Informatieavond voor omwonenden park Buitenoord

BARENDRECHT De gemeente Barendrecht houdt op dinsdag 8 februari 2000 vanaf 20.00 uur een informatieavond in Het Kruispunt voor omwonenden van het park Buitenoord.
De wethouders G.A.C. Schoehuizen (jeugdbeleid) en D. Vermaat (openbare werken) zullen dan een toelichting geven op de plannen voor het park Buitenoord. De gemeente werkt al jaren aan de (voorbereiding) van de herinrichting van het park, waarbij de ruimtelijke kwaliteit zal worden verbeterd.

Skatebaan
Sinds 1996 klopte een groep actieve skaters bij de gemeente aan voor het realiseren van een skatebaan in het park Buitenoord. Zij werden hierbij begeleid door de jongerenwerkers van de stichting Alle-r-hande. Hiervoor werd eind 1996 de eerste stap gezet met de verplaatsing van de bestaande "miniramp" (bij de toenmalige discotheek Twilight) naar de huidige plek in het park. In overleg met de gemeente maakten de skaters plannen voor extra voorzieningen. En in samenwerking met de stichting Alle-r-hande gingen ze zelf op zoek naar mogelijkheden om daarvoor extra geld bijeen te krijgen. Door verschillende acties hebben de skaters tot nu toe 20.000 gulden bijeengebracht voor de skatevoorziening. Medio 1997 stemde de gemeente in met de realisering van een skate-park, ook in het kader van de herinrichting van park Buitenoord. De gemeente besloot hiertoe 60.000 gulden uit te trekken voor de inrichting van het terrein (zoals asfaltering van paden). Omdat er toen echter nog geen definitief plan was voor het park, werden de toestellen in 1998 voorlopig geplaatst op het veld bij sociëteit De Beuk vlakbij het NS-station. Daar konden de skaters zon twee jaar terecht tot de definitieve bestemming in het park Buitenoord.

Algemeen plan herinrichting
Begin 1999 verscheen er een algemeen plan voor de herinrichting van het park Buitenoord. De skate-voorzieningen vormden een integraal onderdeel van dit plan. De ontwerpen werden door een groep skaters besproken en vielen bij hen zeer in de smaak. In het tweede helft van
1999 verleende de gemeente een bouwvergunning voor de skatebaan. Omdat er (om het park beter bereikbaar te maken en de eenzijdige inrichting op te heffen) verschillende bomen moeten worden gekapt, is ook een kapvergunning vereist.
Een aantal omwonenden heeft bezwaar gemaakt tegen de kapvergunning en geeft aan bedenkingen te hebben bij de plaatsing van de skatebaan. Deze bewoners vrezen onder meer geluidsoverlast van de skatebaan en verkeersoverlast door onder meer gebrek aan parkeerplaatsen. Burgemeester M.Th. van de Wouw en wethouder G.A.C. Schoehuizen (jeugd- en jongerenwerk) hebben in eerder stadium hierover gesprekken gevoerd met bewoners van de Dorpsstraat-Oost.

Einde persbericht nummer 4

Copyright © 2000 Gemeente Barendrecht
Laatste wijziging: 13 januari 2000

Deel: ' Informatieavond voor omwonenden park Buitenoord Barendrecht '
Lees ook