Gemeente Zwolle

Informatieavond werkzaamheden tunnel IJselallee druk bezocht

Op dinsdagavond 18 maart heeft de gemeente Zwolle een informatieavond georganiseerd over de herstelwerkzaamheden aan de tunnel IJsselallee. De opkomst in wijkcentrum De Pol was groot. Een kleine 200 mensen hebben deze bijeenkomst bezocht.

De aard en planning van de werkzaamheden en de gevolgen voor het verkeer zijn deze avond gepresenteerd. Ook zijn uitgebreid aan bod gekomen de voorzorgsmaatregelen voor het registreren en controleren van woningen in de directe omgeving, in verband met het mogelijke risico van verzakkingen. Vanzelfsprekend was er tijdens bijeenkomst ook ruimte voor vragen en opmerkingen van bewoners. Naast het verschaffen van informatie had de bijeenkomst tevens tot doel ongerustheid bij bewoners weg te nemen.

Meer informatie
Heeft u de bijeenkomst in De Pol niet bijgewoond, maar wilt u toch weten wat er deze avond precies besproken is? De informatie die tijdens de bijeenkomst is gegeven is ook te vinden op de webpagina's over de Zwolse Wijken. Ook kunt u via het e-mailadres bereikbaarheid@zwolle.nl het verzoek indienen om de notulen opgestuurd te krijgen. Op dit emailadres kunt u ook terecht met vragen over de werkzaamheden aan de tunnel in de IJsselallee. Of u kunt tijdens kantooruren contact opnemen met de medewerker fysieke bereikbaarheid, mevrouw W. Hekman, op telefoonnummer (038) 498 25 78.


---

Zoekwoorden:

Deel: ' Informatieavond werkzaamheden tunnel IJselallee Zwolle druk bezocht '
Lees ook