Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO087
Datum:20 april 1999

Kom kennismaken met het wijkbeheer op 22 april

Op donderdag 22 april staan vanaf 16.30 tot ongeveer 18.30 uur de deuren van wijkgebouw De Flat aan de Burgemeester Schwartzlaan open voor iedereen die geïnteresseerd is in het wijkbeheer in Maassluis. De gemeente heeft op deze dag een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd om alle nieuwe en bekende "gezichten" van het wijkbeheer voor te stellen. Het wijkbeheer in Maassluis maakt immers een nieuwe start. Er wordt vanuit de gemeente heel wat menskracht en energie ingestopt. Er zijn nu twee wijkcoördinatoren werkzaam, en daarnaast zijn er 15 assistenten wijkbeheer die zich bezighouden met toezicht in de wijk, het schoonhouden van de leefomgeving en het onderhouden van sportvelden en verenigingsgebouwen. Deze assistenten worden begeleid door een medewerkster van het bureau wijkbeheer in het stadhuis.

Uiteraard is de gemeente niet de enige beheerder van de wijken die zich bezighoudt met wijkbeheer. Dat kan ook niet, want wijkbeheer moet het bij uitstek hebben van samenwerking. Samenwerking met alle beheerders van de wijk (politie, Woningstichting Maassluis, Stichting Samenlevingsopbouw Maassluis) maar ook en vooral met de bewoners. Die zijn immers experts op het gebied van hun eigen woonomgeving.

Laatste wijziging: 20 April 1999

Deel: ' Informatieavond wijkbeheer Maassluis '
Lees ook