Gemeente Capelle a/d IJssel



Informatieavond wijkvisie Schollevaar Oost

De vier partijen die aan de plannen werken - Woningpartners, Dura Vermeer, Bouwfonds en de Gemeente Capelle aan den IJssel - presenteren de huidige stand van zaken. Nog voordat de beleidskaders voor de wijkvisie worden vastgesteld, krijgen de bewoners de gelegenheid hun mening te geven over de planontwikkeling tot nu toe. Wilt u de laatste stand van zaken weten? Kom dan op 28 maart naar het wijkcentrum Schollevaar. Vanaf 19.30 uur is er koffie, het programma start om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur.

Alle bewoners van Schollevaar Oost krijgen deze week een uitnodiging met een toelichting op het programma in de brievenbus. Voor vragen kunt u contact opnemen met het Informatiecentrum, telefoon 284 84 84, of met Woningpartners, telefoon 264 61 64.

Deel: ' Informatieavond wijkvisie Schollevaar Oost gemeente Capelle '




Lees ook