Gemeente Houten


Woningbouw in 't Goy?

11/05/99

Het gebied tussen de Eng, de Tuurdijk en het Sportpark , in 't Goy is aangewezen als locatie waar op termijn woningen gebouwd kunnen worden. Om de inwoners van 't Goy de gelegenheid te geven hierover hun mening te geven, is er een informatieavond georganiseerd. De afgelopen periode is de voornoemde locatie uitgebreid bestudeerd. Inmiddels heeft de gemeente besloten om een proefverkaveling voor het gebied voor te stellen. Het gaat om 19 woningen.

Informatie-avond
Op donderdag 20 mei aanstaande organiseert de gemeente onder voorzitterschap van wethouder ing. R.H. Lubberdink een informatie-avond in Dorpshuis De Ploeg, Beusichemseweg 51 in 't Goy. Alle direct omwonenden zijn hiervoor uitgenodigd. Overige belangstellenden zijn eveneens van harte welkom om de avond bij te wonen. De avond begint om 20.00 uur.

Let op!
Het gaat uitsluitend over de proefverkaveling. Verkoop en toewijzing van woningen is nog niet aan de orde.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Informatieavond woningbouw in 't Goy Houten '
Lees ook