Gemeente Weert18 augustus 1999
INFORMATIEBIJEENKOMST OVER BEDRIJVENTERREIN ROERMONDSEWEG

Omdat het gemeentebestuur zich onlangs heeft uitgesproken voor het ontwikkelen van een bedrijventerrein aan de Roermondseweg in Weert, zijn de betrokken bewoners in het gebied uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Die vindt plaats op maandag 30 augustus a.s. in de raadzaal van het stadhuis. Aanvang 19.30 uur.

Tijdens de avond, onder voorzitterschap van wethouder Pierre Sijben, wordt uitleg gegeven over de plannen. Gelegenheid tot het stellen van vragen is er uiteraard ook.
Zoals bekend, maakte het college van burgemeester en wethouders onlangs bekend een nieuw bedrijventerrein te willen ontwikkelen tussen de Roermondseweg, de autosnelweg A2 en de spoorlijn Weert-Roermond. Dat terrein wordt ontwikkeld, omdat op korte termijn behoefte bestaat aan nieuwe vestigingsmogelijkheden voor bedrijven. Recent hebben B&W van Weert met de buurgemeente Nederweert afspraken gemaakt over het gezamenlijk ontwikkelen van het Nederweerter bedrijventerrein Pannenweg. Het terrein waar de informatiebijeenkomst nu over gaat is bedoeld voor de periode daarna.

De komende maanden wordt met een groot aantal betrokkenen - waaronder de bewoners - overleg gevoerd over de keuze van deze lokatie aan de Roermondseweg. Daarna leggen burgemeester en wethouders de gemeenteraad een voorstel voor. Naar verwachting neemt de raad hierover in december a.s. een definitief besluit.

Deel: ' Informatiebijeenkomst bedrijventerrein roermondseweg Weert '
Lees ook