Gemeente Leeuwarden

Informatiebijeenkomst dagopvang de Tuinen

tuinen De gemeente Leeuwarden organiseert op dinsdag 14 mei van 19.30 tot 21.30 uur een informatiebijeenkomst over de dagopvang voor dak- en thuislozen aan de Tuinen.

Naar verwachting wordt eind mei de dagopvang in gebruik genomen. De informatiebijeenkomst vindt plaats in de dagopvang aan de Tuinen 32.

Tijdens deze bijeenkomst informeert de gemeente Leeuwarden de omwonenden over een aantal facetten rondom de dagopvangvoorziening en over de maatregelen die zijn getroffen om eventuele overlast te voorkomen.

Wethouder Hetty Hafkamp geeft een toelichting over de plaats en functie van de dagopvang en over het veiligheidsbeleid rondom de dagopvang. Verder gaan vertegenwoordigers van de gemeente, de politie en van de dagopvang zelf in op de gedragsregels en de omgevingsmaatregelen die worden getroffen om eventuele overlast te voorkomen en te bestrijden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Informatiebijeenkomst dagopvang de Tuinen Leeuwarden '
Lees ook