Persuitnodiging

Informatiebijeenkomst 'De Overkapping'

Dinsdagavond 18 juni is er in het politiebureau Waddinxveen aan de Limaweg een informatiebijeenkomst over het project 'De Overkapping'. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Begeleiders van de bijeenkomst zijn Frans Penders (teamchef politie Waddinxveen-Boskoop en portefeuillehouder in de gemeentelijke stuurgroep Jeugd) en Willem Jacobs, jongerenwerker bij Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland.

Vertegenwoordigers van de media die deze bijeenkomst willen bijwonen dienen zich vooraf aan te melden bij bureau Communicatie van Politie Hollands Midden, telefoon (071) 545 9801. Voor vragen over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Derk van 't Spijker van bureau Communicatie.

Projectinformatie
Het project heeft tot doel een hangplek voor jongeren te realiseren op het evenemententerrein van Waddinxveen. Na overleg tussen diverse partijen, waaronder gemeente, politie, Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland en de betreffende jongeren, is door een bouwkundige een voorstel uitgewerkt. De bijeenkomst heeft tot doel belanghebbenden vroegtijdig te betrekken, hen kennis te laten nemen van dit voorstel, standpunten over het plan uit te wisselen en gelegenheid te bieden te reageren op het voorstel. Door deze aanpak hopen de begeleiders van het project en de jongeren draagvlak te krijgen voor de definitieve oplossing.

De formele inspraakprocedure via de gemeente volgt aansluitend op het definitieve voorstel.

Telefoon (071) 545 9800
Fax (071) 545 9326
Afkomstig van: Derk van 't Spijker
Datum: 12 juni 2002


Persuitnodiging

Informatiebijeenkomst 'De Overkapping'

Dinsdagavond 18 juni is er in het politiebureau Waddinxveen aan de Limaweg een informatiebijeenkomst over het project 'De Overkapping'. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Begeleiders van de bijeenkomst zijn Frans Penders (teamchef politie Waddinxveen-Boskoop en portefeuillehouder in de gemeentelijke stuurgroep Jeugd) en Willem Jacobs, jongerenwerker bij Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland.

Vertegenwoordigers van de media die deze bijeenkomst willen bijwonen dienen zich vooraf aan te melden bij bureau Communicatie van Politie Hollands Midden, telefoon (071) 545 9801. Voor vragen over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Derk van 't Spijker van bureau Communicatie.

Projectinformatie
Het project heeft tot doel een hangplek voor jongeren te realiseren op het evenemententerrein van Waddinxveen. Na overleg tussen diverse partijen, waaronder gemeente, politie, Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland en de betreffende jongeren, is door een bouwkundige een voorstel uitgewerkt. De bijeenkomst heeft tot doel belanghebbenden vroegtijdig te betrekken, hen kennis te laten nemen van dit voorstel, standpunten over het plan uit te wisselen en gelegenheid te bieden te reageren op het voorstel. Door deze aanpak hopen de begeleiders van het project en de jongeren draagvlak te krijgen voor de definitieve oplossing.

De formele inspraakprocedure via de gemeente volgt aansluitend op het definitieve voorstel.Telefoon (071) 545 9800
Fax (071) 545 9326
Afkomstig van: Derk van 't Spijker
Datum: 12 juni 2002


Deel: ' Informatiebijeenkomst 'De Overkapping' politiebureau Waddinxveen '
Lees ook