Gemeente Bergen op Zoom


Informatiebijeenkomst De Schans

Op dinsdag 2 oktober aanstaande organiseert de gemeente om 19.00 uur in de Wittenhorst te Halsteren een informatie-avond over het opgestelde inrichtings- en verkavelingsplan Schans 4e fase. Aan de orde komen onderwerpen als: het bestemmingsplan, planvoorschriften, inrichtingsplan, verkaveling, grondprijs, optievoorwaarden, kandidatenlijst, de wijze van verdeling van de kavels, etc. en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze bijeenkomst is onder andere bedoeld voor degenen die reeds op de kandidatenlijst staan, maar ook andere belangstellenden zijn welkom. Overigens kan niemand meer op die lijst worden bijgeschreven.

Deel: ' Informatiebijeenkomst De Schans '
Lees ook