Provincie Zuid-Holland


29 april 1999

Informatie bijeenkomst fietspad Vrouwenakker

De provincie Zuid-Holland heeft een plan opgesteld voor de aanleg van een fietspad langs de N 231 (gedeelte Traverse Vrouwenakker) en het verbeteren van de aansluiting van het Nieuwveens Jaagpad op de provinciale weg N 231 in de gemeente Liemeer.

De huidige situatie is een verkeersonveilige doordat fiets- en autoverkeer zich hier vermengt, door de hoge snelheid van met name het autoverkeer en de onoverzichtelijke situatie bij de brug over het Amstel Drechtkanaal.

De aanleg van het fietspad en de aanpassing van de aansluiting met het Nieuwveens Jaagpad moet hier de verkeersveiligheid aanzienlijk verbeteren.

Informatiebijeenkomst
Belangstellenden kunnen de plannen bekijken en beoordelen tijdens een informatiebijeenkomst op dinsdag 18 mei. Van 15.30 uur tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot 20.30 uur zijn medewerkers van de provincie Zuid-Holland, het Raadgevend Ingenieursbureau IBZH en de gemeente aanwezig om de plannen toe te lichten in het gemeentehuis van Liemeer, Teylersplein 1, te Nieuwveeen.

Daarnaast ligt het voorlopig voorontwerp vanaf 18 mei twee weken ter inzage in het gemeentehuis van Liemeer.

Schriftelijke reacties
Tot 4 juni kunnen schriftelijke reacties ingediend worden bij de provincie Zuid-Holland, directie Economie en Vervoer, t.a.v. de heer R.O. Wisse, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag of per e-mail via wisse@pzh.nl

De uitvoering is voorzien in 2002.

Deel: ' Informatiebijeenkomst fietspad langs N 231 Vrouwenakker '
Lees ook