Provincie Zuid-Holland


26 maart 1999

informatiebijeenkomst fietstunnel N 207

Op 30 maart presenteren de provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn alternatieve mogelijkheden voor een fiets- en voetgangerstunnel bij de kruising Eisenhowerlaan N207. Van 16.00 17.00 uur en van 18.30 20.00 uur zijn medewerkers van de provincie en de gemeente aanwezig in "De Bron" aan de Troubadourweg 2 in Alphen aan den Rijn.

Belangstellenden kunnen dan mening geven over de resultaten van de twee bijeenkomsten met de ongeveer 30 bewoners die hieraan hebben meegewerkt.

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn hebben een plan ontwikkeld om de doorstroming van het openbaar vervoer op de route Alphen aan den Rijn, Schiphol, Amsterdam te verbeteren. Het plan voorziet in de aanleg van busbanen langs de provinciale weg N207. Onderdeel van het plan is de bouw van een tunnel ter hoogte van de Eisenhowerlaan-N207. Een aantal bewoners heeft hun bezorgdheid geuit over de tunnel. Deze groep bewoners sprak zich niet uit tegen de aanleg van de busbanen, maar wel tegen het vervangen van de huidige (gelijkvloerse) oversteek met verkeerslichten door een tunnel. Zij zijn van mening dat er veel nadelen kleven aan een tunnel met name op het vlak van sociale veiligheid. Zowel de provincie als de gemeente nemen deze geluiden zeer serieus.

Verkeersveiligheid
De initiatiefnemers hebben daarom besloten om gezamenlijk met belanghebbenden te kijken hoe de doelstelling, verbetering doorstroming openbaar vervoer, bereikt kan worden zonder dat dat ten koste gaat van de verkeersveiligheid. Daarvoor zijn twee bijeenkomsten georganiseerd in Alphen aan den Rijn. De resultaten zijn 30 maart te beoordelen.

Na de informatie bijeenkomst nemen gedeputeerde staten een besluit.

Deel: ' Informatiebijeenkomst fietstunnel N 207 Alphen a/d Rijn '
Lees ook