Gemeente Oegstgeest

Informatiebijeenkomst gebruiksvergunningen

In de maanden juli en augustus 2001 zijn vrijwel alle gebruiksvergunningplichtige panden in de gemeente Oegstgeest gecontroleerd op brandveiligheid.

Op 24 september wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle gebruikers en eigenaren van gebruiksvergunningplichtige panden. Op deze avond geeft de gemeente informatie over de uitkomsten van de inspecties en de procedure rondom het verstrekken van een gebruiksvergunning. Tevens is er gelegenheid tot vragen stellen. De informatiebijeenkomst vindt plaats op maandag 24 september om 19.30 uur in het Gemeentecentrum, Lijtweg 9 te Oegstgeest.

Deel: ' Informatiebijeenkomst gebruiksvergunningen Oegstgeest '
Lees ook