Gemeente Neede

persbericht

Op 17 september in 't Haantje informatiebijeenkomst over de gemeentelijke herindeling

Op maandag 17 september wordt in Neede een informatiebijeenkomst over de gemeentelijke herindeling gehouden. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Café-restaurant 't Haantje aan de Borculoseweg en begint om 20.00 uur. Op deze bijeenkomst zal het woord worden gevoerd door de provinciale medewerker de heer D. Sijtsma. Hij zal het herindelingsontwerp toelichten, zoals dat door Gedeputeerde Staten van Gelderland is bedacht. Het gemeentebestuur licht, bij monde van burgemeester drs. M.J. van Beem, de Needse reactie toe. Ook zal worden verteld welke activiteiten vanuit Neede zijn ontplooid om de uitslag van het Needse referendum tot zijn recht te laten komen. Gespreksleider van de avond is de heer B. Olminkhof

ter inzage

Het ontwerp voor de gemeentelijke herindeling in de Achterhoek ligt nog steeds ter inzage. Het ontwerp kan bekeken worden in de infohoek van het gemeentehuis, de openbare bibliotheek De Meijer, gemeenschapshuis De Mölle in Rietmolen en Het Haarhoes in Noordijk. Gedeputeerde Staten vinden een langgerekte nieuwe gemeente van Rietmolen tot en met Veldhoek meer op z'n plaats dan een fusie van Neede met Eibergen en Borculo. De nieuwe gemeente zou volgens het dagelijks bestuur van de provincie moeten bestaan uit Borculo, Ruurlo, Neede, Barchem (nu gemeente Lochem) en Veldhoek (nu gemeente Hengelo Gld.). De burgers van Neede hebben zich in meerderheid uitgesproken voor een fusie met Eibergen (en Borculo). De gemeenteraad heeft deze keuze unaniem overgenomen. Het gemeentebestuur wil er alles aan doen om zo'n BEN-gemeente, eventueel aangevuld met Ruurlo, van de grond te krijgen.

inspraak

Tot uiterlijk 1 oktober kunnen burgers schriftelijk reageren op het provinciale voorstel. De inspraakreactie moet gestuurd worden naar: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Gemeente Neede
Nummer 625, donderdag 13 september 2001
Voorlichting gemeentehuis, www.neede.nl
H.A. van Faassen, telefoon (0545) 28 88 54

De gemeenteraden hebben een maand langer de tijd om hun zegje te doen over het plan. De gemeentelijke reactie moet op 1 november binnen zijn. GS van Gelderland stellen daarna op 4 december een voorlopig advies vast. Op 27 februari 2002 wordt een definitief herindelingsadvies door Provinciale Staten vastgesteld. Dit advies wordt voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken. Het woord is dan aan de regering, de Tweede en Eerste Kamer. De gemeentelijke herindeling zal niet voor 1 januari 2004 doorgevoerd kunnen worden.

Deel: ' Informatiebijeenkomst gemeentelijke herindeling Neede '
Lees ook