Ingezonden persbericht


Persbericht

In september start voor de vijfde keer de unieke leergang Grensverleggend Ondernemen voor ondernemers in de agrarische sector, de verwerking en de afzet.

Waarom deze leergang?

In de agrarische sector, de verwerking en de afzet is een continu proces van verandering gaande. Dit komt door ontwikkelingen in de samenleving, markt, technologie en milieu. Ondernemers in de agrarische sector, de verwerking en de afzet worden met grote regelmaat geconfronteerd met veranderingen van regels en wetten, internationale concurrentie, grillige prijsontwikkeling en veranderend consumentengedrag. Om te kunnen overleven worden ze uitgedaagd om steeds hun grenzen te verleggen en te leren deze dynamiek te benutten in plaats van te bestrijden.

Mede door deze achtergronden bleek er een groeiende behoefte te bestaan om voor ondernemers en dienstverleners een op maat gemaakte leergang te ontwikkelen.

In deze leergang leert men om zich makkelijker te bewegen in het krachtenveld tussen de eigen onderneming en de omgeving. De focus daarbij is de ondernemer zelf en zijn manier van "denken en doen", vandaar de leergang "Grensverleggend ondernemerschap". Dit brengt tot uiting dat de ondernemer zal

leren waar zijn huidige grenzen liggen en hoe die te verleggen, zowel zakelijk als persoonlijk. Er zijn bedrijfsbezoeken in Nederland en in het buitenland. De leergang wordt afgesloten met de presentatie van een ondernemingsplan.

Agramanagement en Universiteit Nyenrode werken sinds 1997 samen bij de leergang Grensverleggend Ondernemen.

De Ernst & Young Award (¬ 4540,00)

De Ernst & Young Award wordt jaarlijks uitgereikt aan agrarische ondernemers die zich volgens de jury kwalificeren met het beste en meest grensverleggende ondernemingsplan. De eerste prijs van de Ernst & Young Award 2002 toegekend aan Eric Moor, eigenaar van orchideeënkwekerij Sion Plantage uit Rijswijk.

Prijs

De prijs bedraagt ¬ 5.600,-- exclusief verblijfskosten en programmamateriaal en exclusief de kosten van een buitenlandse reis. Voor de leergang is geen b.t.w. verschuldigd. Via de belasting is tot 180% de scholingskosten aftrekbaar.

Data

24, 25, 26 september 2002

6 en 7 november 2002

11 en 12 december 2002

29 en 30 januari 2003

19 en 20 maart 2003

14 en 15 mei 2003

Informatiebijeenkomst op 20 juni 2002

Op 20 juni is er een informatiebijeenkomst bij Hotel Van der Valk te Leusden van 14.00 19.00 uur.

Deel: ' Informatiebijeenkomst Grensverleggend Ondernemen '
Lees ook