Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO267
Datum: 8 december 1999

Informatiebijeenkomst over GSM-antennes op 15 december

Op woensdag 15 december 1999 wordt er in het stadhuis aan de Koningshoek een informatiebijeenkomst georganiseerd over GSM-antennes. De bijeenkomst wordt gehouden in de Burgerzaal en begint om 20.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Mobiele communicatie neemt een steeds grotere vlucht in Nederland. Er zijn nu al meer dan 4,5 miljoen bellers die gebruik maken van een mobiele telefoon of autotelefoon. In de toekomst zal dit aantal naar verwachting nog verder groeien. De verschillende aanbieders van mobiele telefonie in ons land, de zogenaamde "operators" Ben, Dutchtone, KPN Telecom, Libertel en Telfort, werken er hard aan om hun klanten een zo goed mogelijk netwerk te bieden. Dat betekent dat er veel antennes geplaatst moeten worden om het bellen met mobiele telefoons op alle plekken goed mogelijk te maken. Het zenden en ontvangen van mobiele telefoonsignalen verloopt immers via die antennes.

Hooggelegen
Om het bereik van de antennes zo optimaal mogelijk te maken zijn de meeste GSM-antennes voor mobiele telefonie geplaatst op hooggelegen punten. In woongebieden zijn dat meestal daken van flatgebouwen. Ook in Maassluis staan op verschillende flats antenne-installaties voor mobiele telefonie. In de afgelopen tijd is er de nodige commotie ontstaan over het feit of het plaatsen van GSM-antennes op woongebouwen wel veilig is in verband met de elektromagnetische straling van de antennes. Verschillende instanties hebben hier inmiddels onderzoek naar verricht, waaruit is gebleken dat er voor bewoners van een dergelijk wooncomplex geen gevaar voor de volksgezondheid bestaat. In Maassluis is er met name onder bewoners van het flat aan de Elzendal onrust ontstaan over de op het dak van dit gebouw geplaatste GSM-antenne. Operator Ben heeft een onafhankelijk onderzoek naar de veldsterkten op, in en bij de Elzendalflat laten uitvoeren door het onderzoeksinstituut TNO.

Bouwvergunning
Een ander aspect van het groeiende aantal GSM-antennes in Nederland is het planologisch beleid; ofwel mogen die antennes gewoon geplaatst worden, of is er een bouwvergunning nodig. Onlangs is bekend geworden dat antenne-installaties gezien kunnen worden als bouwwerk en dus vergunningsplichtig zijn. In de gemeente Maassluis is vorige maand besloten een paraplu-bestemmingsplan op te laten stellen voor heel Maassluis. Dit speciale bestemmingsplan moet de plaatsing van GSM-antennes regelen. Uitgangspunt moet zijn dat de plaatsing van deze antennes op woongebouwen niet wordt toegestaan. Voor wat betreft de al geplaatste antennes zullen de operators een formele aanvraag voor een bouwvergunning bij de gemeente moeten indienen.

Informatiebijeenkomst
Tijdens de informatieve bijeenkomst op woensdag 15 december in het stadhuis zijn alle belangstellenden van harte welkom. Wethouder J.F. Koen zal tijdens deze bijeenkomst ingaan op het Maassluise voornemen om een speciaal bestemmingsplan te laten opstellen om het beleid rondom de plaatsing van GSM-antennes te regelen. Vervolgens houdt Prof. Dr. Ir. A. Peter M. Zwamborn van TNO, die in opdracht van Ben het onderzoek bij het Elzendalflat heeft uitgevoerd, een inleiding. Daarnaast zal ook de heer F.B.J. Koops, bioloog bij de KEMA in Arnhem, iets vertellen over zijn bevindingen. Vertegenwoordigers van de mobiele telefoon-operator Ben Nederland B.V. en Nokia Nederland B.V., fabrikant van mobiele telefoons, zullen tijdens de bijeenkomst aanwezig zijn. Uiteraard is er voor aanwezigen alle gelegenheid om vragen te stellen.

Deel: ' Informatiebijeenkomst in Maassluis over GSM-antennes '
Lees ook