Gemeente Zoetermeer


7 mei 1999

Inrichtingsplan Zalkerbos

Het Zalkerbos is al geruime tijd het toneel van sloop- en bouwactiviteiten. Onlangs is de garage achter de flat aan het Zalkerbos gesloopt.
De Christelijke Woningstichting Zoetermeer (CWZ) verbouwt op dit moment de bergingen en de entrees van de flats. Na afronding van deze werkzaamheden, zal de gemeente aansluitend beginnen met de aanleg van het parkgebied rond het Zalkerbos.

Voor de aanleg en inrichting van dit parkgebied is een plan opgesteld. Tijdens een inspraakavond op 7 april 1997 zijn de uitgangspunten van dit plan besproken met een aantal omwonenden. Op deze avond is met de aanwezigen besproken dat de uitwerking van de speelplekjes in het parkgebied en het hellingverloop van het nieuwe fietstracé (oost/west-verbinding) op een later tijdstip aan de orde zou komen. Op dit moment vorderen de werkzaamheden rond het Zalkerbos gestaag en zal de inrichting van de speelplekken en de hellingbaan onderwerp zijn van een formele inspraakprocedure.

Inspraakprocedure
Vandaag wordt de inspraakprocedure openbaar bekendgemaakt. Aansluitend hierop begint de formele inspraakprocedure vanaf 10 mei tot en met
7 juni. Gedurende deze termijn liggen het plan van aanpak, de inrichtingstekeningen en de aanvraag voor de kapvergunning ter inzage in het Informatiecentrum in de hal van het Stadhuis en bij de wijkpost Meerzicht, Uiterwaard 1. Telefoon 346 90 03; spreekuur: van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 10.00 uur.
Reacties op het plan kunt u sturen aan burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer onder vermelding van 'inspraak inrichting Zalkerbos'.

Informatiebijeenkomst
Op dinsdag 18 mei wordt, tussen 17.00 en 19.30 uur, een informatiebijeenkomst georganiseerd in de Olympus, Voorweg 107. Tijdens deze middag kunt u het voorgestelde ontwerp inkijken en kunt u hierover vragen stellen aan de aanwezige medewerkers.

Deel: ' Informatiebijeenkomst inrichtingsplan Zalkerbos Zoetermeer '
Lees ook