Gemeente Borsele


Informatiebijeenkomst Kadernota 2000-2003
Rectificatie

Op donderdag 17 juni aanstaande vindt een openbare informatiebijeenkomst voor de raad plaats om 20.00 uur in het gemeentehuis te Heinkenszand. In deze bijeenkomst wordt een uitgebreide toelichting gegeven over de Kadernota 2000-2003. In de raadsvergadering van 1 juli 1999 vindt de besluitvorming hierover plaats. Op 17 juni is dus geen openbare raadsvergadering, zoals in de Borselse Bode van 4 juni stond vermeld, maar een informatiebijeenkomst. Het verschil is dat de besluitvorming niet op
17 juni maar op 1 juli plaatsvindt.

Zoekwoorden:

Deel: ' Informatiebijeenkomst Kadernota 2000-2003 Borsele '
Lees ook