Centraal Bureau voor de Statistiek

CBS

CBS: Mededeling

De voor woensdag 19 juni door het CBS geplande informatiebijeenkomst over werkloosheidscijfers is afgelast. Bij het vaststellen van de nieuwe maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking hebben zich technische problemen voorgedaan. Deze problemen kunnen niet binnen enkele weken worden opgelost.

Het CBS publiceert morgen wel conform de jaarplanning de maandcijfers over de geregistreerde werkloosheid. Zodra de maandindicator over de werkloze beroepsbevolking beschikbaar komt, wordt alsnog een informatiebijeenkomst over de werkloosheidscijfers georganiseerd.

18 jun 02 12:13

Deel: ' Informatiebijeenkomst over werkloosheidscijfers afgelast '
Lees ook