Gemeente Hilversum


---

Informatiebijeenkomst raadscommissie welzijn
Wat heeft u Hilversum te bieden en wie wilt u daarmee bereiken? Op initiatief van de raadscommissie welzijn krijgen vertegenwoordigers van culturele instellingen die vraag op donderdag 4 oktober voorgelegd tijdens een informatiebijeenkomst onder het motto `bereik van culturele instellingen'. De bijeenkomst, die wordt geleid door gemeenteraadsleden, vindt plaats in de Burgerzaal van het Raadhuis en begint om 19.30 uur.

Jaarlijks laat de raadscommissie welzijn zich door vertegenwoordigers van instellingen informeren over ontwikkelingen in het veld van de gesubsidieerde instellingen en organisaties. Afgelopen jaar lag daarbij het accent op de thema´s welzijnswerk en onderwijs&jeugdzorg. Dit keer staat het thema aanbod&bereik van de instellingen centraal. Met het oog daarop is de instellingen gevraagd voorafgaande aan de bijeenkomst inzicht te verschaffen in bereik, programmabeleid, doelgroepenbeleid en samenwerking. Ook konden zij hun mening geven over de rol die de gemeente zou moeten spelen bij het bepalen van het aanbod.

Deel: ' Informatiebijeenkomst raadscommissie welzijn Hilversum '
Lees ook