Gemeente Alkmaar


Informatiebijeenkomst revitalisering bedrijventerrein Overdie

Alkmaar, 11 maart 2003

Op dinsdag 18 maart 2003 van 16.30 uur tot 20.00 uur organiseert de gemeente Alkmaar in de kantine van de gemeentewerf (Herculesstraat 71) voor alle ondernemers van bedrijventerrein Overdie een informatiebijeenkomst over de revitalisering van het bedrijventerrein. Tijdens de bijeenkomst presenteren medewerkers van de gemeente een schets van hoe het vernieuwde bedrijventerrein eruit moet gaan zien. Daarna kunnen bezoekers panelen met informatie bekijken en vragen stellen.

In de schets van bedrijventerrein Overdie die op de bijeenkomst wordt gepresenteerd, zijn ideeën verwerkt van een eerdere informatiebijeenkomst, van gesprekken met straatvertegenwoordigers (contactpersonen die per straat zijn aangewezen) en van gesprekken met het bestuur van de bedrijvenvereniging. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het instellen van eenrichtingsverkeer op bepaalde delen van het bedrijventerrein of oplossingen voor de indeling van de straten, zodat parkeren en laden en lossen hun eigen plek krijgen.

Het milieu en duurzaamheid krijgen een belangrijke plek in de revitalisering. Daarom is bij de inloopbijeenkomst ook een medewerker van het bureau Tebodin aanwezig. Dit bureau gaat voor 36 bedrijven op bedrijventerrein Overdie gratis een milieuscan doen. Zo'n milieuscan meet onder andere of er mogelijkheden zijn voor energiebesparing, efficiënter watergebruik, afvalpreventie en -hergebruik en efficiënter gebruik van de ruimte. Ook wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om gezamenlijk afval in te zamelen of onderhoud aan de bedrijfspanden te plegen. De scans worden gefinancierd door de gemeente, die voor 50% subsidie van de provincie heeft ontvangen.

In de eerste helft van 2004 wordt begonnen met de uitvoering van de revitalisering. Belangrijkste uitgangspunten van de opknapbeurt zijn het verbeteren van de uitstraling van het bedrijventerrein, het opnieuw inrichten van de openbare buitenruimte, het verrichten van achterstallig onderhoud en het plaatsen van nieuw straatmeubilair.

Deel: ' Informatiebijeenkomst revitalisering bedrijventerrein Overdie '
Lees ook