Gemeente Borsele


Structuurschets Borssele

Op dinsdag 11 januari 2000 vindt in het Verenigingsgebouw "Vijvervreugd", Plein 3 te Borssele een informatie- en inspraakbijeenkomst plaats over de Structuurschets Borssele. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. U bent daarvoor van harte uitgenodigd.

De bouwgronden voor woningbouw binnen het dorp Borssele zijn vrijwel uitgegeven. Voor de periode 1997 tot en met 2006 is nieuwe bouwruimte nodig voor 22 woningen. Dat betekent dat er een onderzoek heeft plaatsgevonden naar een nieuwe locatie voor woondoeleinden. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in de "Structuurschets Borssele" en worden tijdens de bijeenkomst gepresenteerd.

Locaties
In en grenzend aan de kern is een aantal woningbouwlocaties denkbaar. Een aantal van deze locaties komt echter vanwege milieuhygiënische- en cultuurhistorische aspecten niet in aanmerking als woningbouwlocatie. De volgende locaties komen in de Structuurschets Borssele aan de orde: o locatie 1: Monsterweg -zuid (bij de entree van het dorp). o locatie 2: Oostsingel (voormalig bedrijfsterrein). o locatie 3: Molenpad - noord.
o locatie 4: Molenpad - zuid.
o locatie 5: Borszeestraat zuid-oost.
o locatie 6: Borszeestraat zuid-west.

Inspraak
De Structuurschets Borssele is gereed voor de inspraak en ligt vanaf
30 december 1999 tot en met 27 januari 2000 ter inzage in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand. Het gemeentehuis is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op donderdagavond van 17.00 uur tot 20.00 uur. Schriftelijke reacties kunnen tot en met 27 januari 2000 worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand.
De inspraakresultaten m.b.t. de Structuurschets Borssele worden opgenomen in een inspraakrapport. Mede naar aanleiding van de inspraak zal de gemeenteraad de definitieve locatie aanwijzen.

Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer W.F. Vogelaar van de Sector Ruimtelijke Ontwikkeling (tel. 0113 238383). Ook is het mogelijk een uitleenexemplaar van de structuurschets op te vragen.

Deel: ' Informatiebijeenkomst structuurschets Borssele '
Lees ook