Provincie Zuid-Holland

Persbericht

12-03-2003
Informatiebijeenkomst Westelijke Randweg (N 208) Lisse

Het project Westelijke Randweg wordt op korte termijn in uitvoering genomen. De uitvoering van het werk is gegund aan de aannemerscombinatie KWS/Te Beest BV te Rotterdam. In verband met de aanvang van de werkzaamheden organiseert de provincie Zuid-Holland op maandag 24 maart een inloopmiddag en -avond. Medewerkers van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Lisse, het ingenieursbureau IBZH en de aannemerscombinatie KWS/Te Beest zijn 's middags en 's avonds in het gemeentehuis aanwezig om vragen van belangstellenden te beantwoorden en uitleg te geven over het project. Ook wordt er informatie gegeven over de fasering en planning van de uitvoeringswerkzaamheden.

Het project Westelijke Randweg bestaat uit een aantal onderdelen, te weten een rotonde op de aansluiting met de Heereweg-Noord, een rotonde op de kruising met de Keukenhofdreef, vervanging van de verkeersregelinstallatie op de kruising Heereweg-Zuid en de aanleg van een reinigend fietspad aan de westzijde van de Westelijke Randweg.

De Keukenhof is in de periode 27 maart - 18 mei via de normale route bereikbaar. Gedurende de uitvoering van het project blijft de doorgaande route over de Westelijke Randweg in stand. Wel zal het verkeer enige hinder van de werkzaamheden ondervinden. De uitvoeringstijd van het totale werk neemt circa acht maanden in beslag.

Inloopmiddag- en avond
Belangstellenden zijn welkom op maandag 24 maart tussen 16.00 en 17.30 uur en tussen 19.00 en 20.30 uur in het gemeentehuis van Lisse aan de Heereweg 254. U kunt daar tekeningen van het project bekijken en de medewerkers vragen stellen over het project.

Zoekwoorden:

Deel: ' Informatiebijeenkomst Westelijke Randweg (N 208) Lisse '




Lees ook