Gemeente Hoogezand-Sappemeer

persberichten

Hoogezand, 18 juni 2002 Persbericht 2002/66.

Informatiebijeenkomst Wijkvisies

Op donderdag 20 juni 2002 organiseert de gemeente Hoogezand-Sappemeer een informatiebijeenkomst voor bewonersvan Gorecht-West en Woldwijck, ambtenaren, raadsleden en medewerkers van de woningcorporaties als voorbereiding op de werkzaamheden die de werkgroepen voor de wijkvisies Gorecht-West en Woldwijck gaan verrichten.

In het kader van de wijkvisies Gorecht-West en Woldwijck heeft een groot aantal bewoners zich de afgelopen maanden ingezet om verbeterpunten voor de wijken boven tafel te krijgen. Deze verbeterpunten zijn samen te vatten in een aantal themas zoals Wonen en woonomgeving, speelvoorzieningen, (verkeers)veiligheid, extra aandacht voor de jeugd, gezondheid, ontmoetingsmogelijkheden enzovoort.

Vanaf september worden deze themas nader uitgewerkt in werkgroepen (welke knelpunten ervaren de bewoners en welke oplossingen zien zij?). Samen met de inbreng van instellingen, zoals de gemeente en woningcorporaties, moet dit uiteindelijk leiden tot een document: de wijkvisie.

Inmiddels hebben diverse bewoners zich aangemeld om in een werkgroep zitting te nemen. De werkgroepen worden voorgezeten door onafhankelijke voorzitters. Tevens wordt een beroep gedaan op onder andere medewerkers van de gemeente en de woningcorporaties.

Het programma voor de bijeenkomst is nog niet volledig bekend. In elk geval wordt aan de hand van een video-presentatie ingegaan op het reilen en zeilen van de werkgroepen. Tevens worden de voorlopige uitkomsten van het Onderzoek Wonen en Leefbaarheid van de gemeente Hoogezand-Sappemeer voor de wijken Gorecht-West en Woldwijck gepresenteerd. Rond september 2002 worden de definitieve resultaten van het onderzoek van de afzonderlijke wijken en de gemeente als geheel gepresenteerd aan de bewoners van Hoogezand-Sappemeer. De avond wordt afgesloten met een forumdiscussie onder leiding van de heer Van Hierden.

De informatiebijeenkomst start om 20.00 uur in t Kielzog Centrum voor Kunst en Cultuur, Gorecht-Oost 157 in Hoogezand.

Deel: ' Informatiebijeenkomst Wijkvisies Hoogezand '
Lees ook