Gemeente Apeldoorn

Informatiebijeenkomsten bestemmingsplan De Maten

Op 22 en 23 mei organiseert de gemeente Apeldoorn voor bewoners en andere belanghebbenden twee informatiebijeenkomsten in verband met aanpassing bestemmingsplan De Maten. De bijeenkomst van 22 mei is in principe bedoeld voor bewoners van de wijkdelen Matenhorst, Matendonk en Matendreef. De bijeenkomst van 23 mei is bedoeld voor bewoners en andere belanghebbenden van de wijkdelen Matenhoeve, Matenveld en Matengaarde. De locatie voor deze twee bijeenkomsten is de Americahal, Laan van Erica 50 in Apeldoorn. Beide dagen is de aanvangstijd 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Reden nieuw bestemmingsplan
Het huidige bestemmingsplan dateert uit 1972 en is sinds die tijd vaak gewijzigd. De kwaliteit van de wijk is de afgelopen jaren onder druk komen te staan, wat invloed heeft op de oorspronkelijke stedenbouwkundige kwaliteiten van de wijk. Daarom is er een nieuw bestemmingsplan in de maak. In het bestemmingsplan worden de kwaliteiten en de ruimtelijke situatie van de wijk opnieuw vastgelegd. De huidige woningen, bedrijven en voorzieningen zijn in het plan bestemd en hebben waar mogelijk bouw- en ontwikkelingsmogelijkheden gekregen. Het gebied waarom het gaat is gelegen tussen de spoorlijn Apeldoorn-Zutphen, de A1 en A50 en het Apeldoorns Kanaal.

Programma bijeenkomsten
Tijdens de bijeenkomsten op 22 en 23 mei wordt een presentatie gegeven over de aanleiding en inhoud van het bestemmingsplan en de verdere procedure. Daarop aansluitend is er gelegenheid voor het stellen van algemene vragen. Na de pauze is er gelegenheid om specifieke, meer inhoudelijke vragen te stellen bij de daarvoor ingerichte informatiestands. Ook is er een nieuwsbrief verkrijgbaar die een globale indruk geeft wat er in het bestemmingsplan staat, maar ook informatie over de inspraakprocedure en het vervolgtraject. Bewoners die gebruik willen maken van de mogelijkheid tot inspraak kunnen na afloop van de bijeenkomst een speciaal inspraakformulier meenemen.

Bijeenkomst bedrijventerreinen
Voor de bedrijventerreinen Kuipersveld en Matenhoek organiseert de gemeente een bijeenkomst op 21 mei 2002 in de commissiekamer in het Stadhuis aan het Marktplein 1. Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur.

Ter inzage legging
Het voorontwerp bestemmingsplan De Maten ligt met ingang van 27 mei 2002 gedurende 4 weken voor iedereen ter inzage bij de infobalie bouwen in het Stadswarenhuis aan het Marktplein 1. Vanaf 27 mei is bij het Gemeentelijk Informatiecentrum (Marktplein 33) of de Infobalie Bouwen in het Stadswarenhuis een nieuwsbrief verkrijgbaar.

© 1996-2002 - Gemeente Apeldoorn - Disclaimer
Webserver: 1

Zoekwoorden:

Deel: ' Informatiebijeenkomsten bestemmingsplan De Maten Apeldoorn '
Lees ook