Gemeente Amstelveen

Informatiebijeenkomsten ondergrondse containers glas, papier en textiel

Voordat de eerste ondergrondse containers voor glas, papier en textiel zullen worden geplaatst, zal de gemeente in de week van 11 februari tot 18 februari haar plannen presenteren. In de lijn van het beleid van dit college is gekozen voor een opzet waarbij bewoners op een laagdrempelige manier de gelegenheid hebben de plannen in te zien. Zo zullen in de periode van 11 februari tot 18 februari panelen zijn opgesteld in Amstelveen Informatief, de ruimte van de gemeente in de bibliotheek op het Stadsplein. Deze panelen bieden informatie over het traject dat tot nu toe is afgelegd en inzicht in de geplande locaties van de ondergrondse containers. Daarnaast is er tijdens twee avonden en één middag gelegenheid om vragen te stellen. Voor de zomer zal gestart worden met het plaatsen van de eerste ondergrondse containers. De gemeente streeft ernaar alle containers voor 2004 onder de grond te hebben.

Dinsdag 11 februari zullen wethouder Alink en medewerkers van de gemeente tussen 19.30 uur en 21.30 uur aanwezig zijn in de bibliotheek aan het Stadsplein. Bewoners van Amstelveen kunnen binnen lopen om de plannen te bekijken en vragen te stellen en/of opmerkingen te maken. Vanaf deze avond zullen de panelen en plattegronden blijven hangen tot 18 februari. Donderdagmiddag 13 februari van 15.00 uur tot 17.00 uur en dinsdagavond 18 februari van 19.30 uur tot 21.30 uur is er ook gelegenheid om medewerkers van de gemeente te spreken. Bezoekers kunnen ook hun mening kenbaar maken over de kleurstellingen die de nieuwe containers krijgen. Met behulp van formulieren kunnen bezoekers hun voorkeur aangeven. De resultaten van deze enquête worden meegenomen in de uiteindelijke keuze van de gemeente.

De gemeente heeft voor deze opzet gekozen, omdat zij van mening is dat het voor bewoners van Amstelveen op een laagdrempelige manier mogelijk is om kennis te nemen van de uitvoering van dit beleid. Bezoekers kunnen op een zelfgekozen tijdstip naar de bibliotheek komen en hebben drie gelegenheden om medewerkers van de gemeente te spreken. Daarbij is de bibliotheek op het Stadsplein goed bereikbaar per openbaar en ander vervoer.

Voor zover het mogelijk is, komen de ondergrondse containers voor glas, papier en textiel op dezelfde locaties als de bovengrondse containers. Daarnaast gaat de gemeente het aantal afvallocaties uitbreiden en dus zijn er ook nieuwe locaties aangewezen. Containers kunnen niet overal ondergronds geplaatst worden. Momenteel staan er bijvoorbeeld diverse containers op bruggen. Daarnaast zijn er ook plekken waar veel kabels en leidingen onder de grond liggen. Op basis van de mogelijkheden en in overleg met de wijkplatforms zijn de nu geplande locaties gekozen.

Het plaatsen van ondergrondse containers voor glas, papier en textiel is een belangrijke verbetering van de leefomgeving en kreeg tijdens de eerste stemronde van de Kwaliteitsimpuls, in 2001, veel stemmen van de bewoners van Amstelveen. Ondergrondse containers nodigen minder uit tot het dumpen van zwerfafval naast containers. De nieuwe containers zijn groter en dus minder snel vol. De gemeente wil met uitbreiding van locaties van de ondergrondse containers het scheiden van afval stimuleren.

Deel: ' Informatiebijeenkomsten ondergrondse containers Amstelveen '
Lees ook