Gemeente Deventer

Zevende editie informatiebulletin Landstad Deventer

De nieuwste uitgave van het informatiebulletin ?Landstad Deventer, een kleurrijke streek aan zet? is de afgelopen week verschenen. Het bulletin geeft informatie over de stand van zaken van het project. In deze zevende editie gaat het vooral over de nieuwe fase van uitvoering waarin het project is beland. Verder is er onder meer aandacht voor een wisseling van de wacht: Jaap Schotkamp volgt Jaap Starkenburg op als projectleider, en voor de MKZ-crisis: hoe nu verder?

Landstad Deventer, een kleurrijke streek aan zet.

Belangstelling

Alle betrokkenen bij Landstad Deventer hebben een exemplaar van het informatiebulletin ontvangen. Overige belangstellenden kunnen het bulletin gratis afhalen in het Gemeentelijk Informatiecentrum in het Stadskantoor, Burseplein 20 of bij de balie Ruimte, Milieu en Wonen, Burseplein 10.

Als u regelmatig op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen rondom Landstad Deventer, dan kunt u zich aanmelden bij:

Projectbureau Landstad Deventer

p/a provincie Overijssel

Postbus 10078

8000 GB Zwolle.

Voor meer informatie over Landstad Deventer kunt u contact opnemen met het Projectbureau Landstad Deventer, telefoon 038-4252538, fax 038-4252703, e-mail: M.Visser@prv-overijssel.nl.

Doel van Landstad Deventer is het bevorderen van een hoogwaardige en samenhangende ontwikkeling van het landelijk en stedelijk gebied, zowel ruimtelijk als sociaal-economisch. De gemeenten Deventer en Olst-Wijhe zijn hierbij betrokken. Het project komt tot stand in samenwerking met bewoners, gebruikers, belanghebbenden en de betrokken overheden. De provincie Overijssel, de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, het Waterschap Groot Salland en de Waterleidingmaatschappij Overijssel N.V. zijn trekkers van het project Landstad Deventer.

Deel: ' Informatiebulletin Landstad Deventer '
Lees ook