TuinbouwNet


Informatiebureau tropisch fruit in Maleisië

In Maleisië komt een informatiebureau waar allerlei gegevens over tropisch fruit te verkrijgen zijn. Het bureau zal informatie verzamelen over producties, onderzoek, bestrijdingsmiddelen en import- of exportgegevens van tropisch fruit. Bedrijven, overheden en andere belangstellenden die lid willen worden van het bureau kunnen over de informatie beschikken.

Een werkgroep van de FAO-subgroep Tropisch Fruit van de Verenigde Naties (VN) heeft - onder voorzitterschap van Nederland - het besluit genomen om het bureau in Maleisië te vestigen. Dit gebeurde begin mei tijdens een bijeenkomst in Australië. Ook werd in deze groep afgesproken dat de fytosanitaire zaken van tropisch fruit in kaart zullen worden gebracht. Verder zal onderzoek worden gedaan naar de consumptiebehoefte per land van tropisch fruit. Hierbij zullen nieuwe en potentiële groeimarkten, zoals Rusland, China, Scandinavië en India, speciale aandacht krijgen.

Daarnaast heeft de FAO-subgroep Bananen van de VN begin deze maand afgesproken om de marktontwikkelingen van bananen wereldwijd te volgen. Volgens gegevens van de FAO bedroeg het mondiale exportoverschot van bananen in 1997 ruim 700.000 ton. Dit overschot zal de komende jaren waarschijnlijk oplopen tot 1 miljoen ton in het jaar 2005. De groep heeft verder ook afgesproken om de consumptiebehoefte per land van bananen te onderzoeken met speciale aandacht voor Rusland, China en landen in het Midden-Oosten.

De bijeenkomst van de FAO Intergouvernementele Groep van bananen en tropisch fruit van de VN werd op uitnodiging van Australië gehouden van 4 tot 8 mei jongstleden in Brisbane. Hierbij waren 85 gedelegeerden en waarnemers uit 24 landen aanwezig. Een vertegenwoordiger van het Productschap Tuinbouw (PT) maakte deel uit van de Nederlandse delegatie.

Deel: ' Informatiebureau tropisch fruit in Maleisië '
Lees ook