Gemeente Eindhoven

Persbericht: 28 juni 2002

Informatiecentrum Meerhoven tijdens zomerperiode in het weekend gesloten

Tijdens de zomerperiode vervalt de weekendopenstelling van het informatiecentrum Meerhoven. Vanaf zaterdag 6 juli tot en met zondag 18 augustus is het informatiecentrum in het weekend gesloten.

Het infocentrum is in deze periode wel gewoon geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 14.00 18.00 uur. Vanaf zaterdag 24 augustus kan men ook weer in het weekend terecht.

In het Informatiecentrum, gelegen aan het Zandkasteel 43 in Meerhoven, is naast alle algemene informatie over Meerhoven ook informatie verkrijgbaar van de diverse participanten.

Zo geven de projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen een overzicht van hun bouwplannen. Ook heeft de Mobiliteitswinkel een plek in het infocentrum waar bewoners terechtkunnen met al hun vragen over mobiliteit.

Verder is er onder meer informatie over HOV en de Pionierskaart, geven ECM en Waterleidingmaatschappij Brabant Water informatie over de nutsvoorzieningen en stelt de stadsarcheoloog enkele zaken tentoon. Tenslotte is op een grote maquette te zien hoe de wijk er in de toekomst uit zal zien.

Zoekwoorden:

Deel: ' Informatiecentrum Meerhoven Eindhoven in het weekend gesloten '
Lees ook