Ingezonden persbericht


11 mei

Op zaterdag 11 mei a.s. organiseert WISE in De Paap in Den Bosch een informatiedag over de Atoomstroom Campagne.


Deelname aan de dag is gratis, een vrijwillige bijdrage is natuurlijk geen bezwaar. De campagne is gericht tegen de import van elektriciteit die wordt opgewekt met kerncentrales. We richten onze pijlen in deze campagne voornamelijk op Essent. Dit doen we om de volgende redenen:
Uit informatie waarover WISE nu beschikt komt naar voren dat Essent van alle energiebedrijven de meeste atoomstroom importeert.

Daarnaast doet Essent er alles aan om de kerncentrale in Borssele langer open te houden.

Op 11 mei zullen we ingaan op het hoe en waarom van de campagne. We zullen de internationale context van de privatisering en liberalisering van de energiemarkt nader bekijken. Verder wordt er aandacht besteed aan de mogelijkheid om je eigen gemeente onder druk te zetten weg te gaan bij Essent, of niet naar Essent over te stappen. Aan het eind van de dag is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een actie.

Programma:
10.00 - 10.15 Inloop met koffie
10.15 - 10.30 Welkom namens Wise
10.30 - 11.15 Presentatie over het Atoomstroom project. 11.15 - 11.30 Introductie over liberalisering energiemarkt (door WISE eventueel ism SOMO) 11.30 - 11.45 Introductie over vrije energiemarkt en gemeenten (Martin Hoek - medewerker Milieufederatie Drente, bestuurslid Milieudefensie) 11.45 - 12.30 Opsplitsen in 2 werkgroepen
12.30 - 13.15 Lunch
13.15 - 14.00 Vervolg werkgroepen
14.00 - 14.15 Terugkoppeling uit de werkgroepen
14.15 - 14.45 Theepauze
14.45 - 15.30 Adbustering / Communicatie Guerilla / Loesje 15.30 - 16.30 Actie in de stad (vrijwillig)
16.30 - 16.45 Evaluatie actie
16.45 - 18.00 Borrel met hapjes
18.00 - 18.30 Opruimen en naar huis

Voor aanmeldingen en meer informatie neem contact op met WISE (tel: 020-6126368 / email: wiseamster@antenna.nl) Na aanmelding ontvang je meer informatie over de dag en een routebeschrijving.

Deel: ' Informatiedag over de Atoomstroom Campagne in Den Bosch '
Lees ook