Gemeente Groningen

10
OKT
18.54

Persbericht

Toekomst van Noorddijk centraal tijdens informatiemarkt 09-10-2001

De gemeente Groningen organiseert op zaterdag 13 oktober 2001 een informatiemarkt over de toekomst van Noorddijk. De gemeente ontwikkelt een visie voor dit stadsdeel voor de komende tien jaar. Ze wil weten hoe de bewoners, werkgevers en andere belanghebbenden denken over de stadsdeelanalyse en de eerste ideeën voor de visie. Van 10.00 11.30 uur zijn wethouder René Paas (milieu, openbare werken en zorgbeleid) en wethouder Tjerk Bruinsma (sociale zaken en werkgelegenheid) aanwezig om vragen van bezoekers te beantwoorden. De informatiemarkt vindt plaats in Het Dok, Kajuit 4 in Groningen. De markt is geopend van 9.00 tot 13.00 uur.

Het stadsdeel Noorddijk bestaat uit acht wijken: Noorderhoogebrug, De Hunze, Beijum, Oosterhoogebrug/Ulgersmaborg, Lewenborg, Ruischerbrug/Ruischerwaard, de Woonschepenhaven en de MEER-dorpen (Middelbert, Engelbert, Euvelgunne en Roodehaan). Bij de ontwikkeling van de visie voor Noorddijk staan vier themas centraal,
- Verkeer, werken, wonen en recreëren: bedreigend of versterkend?,
- Opgroeien in Noorddijk,

- Kwetsbare groepen in kwetsbare buurten

- Leefbaarheid en veiligheid.
Tijdens de informatiemarkt kunnen de bezoekers zich in een tentoonstelling, waar de vier themas worden gepresenteerd, laten informeren over de uitkomsten van de stadsdeelanalyse en de eerste ideeën hierover. Bezoekers krijgen de gelegenheid hun mening hierover kenbaar te maken. Vertegenwoordigers van de gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en toelichting te geven.

Communicatie
De informatiemarkt is een van de middelen die de gemeente Groningen inzet om met belanghebbenden en geïnteresseerden te communiceren over de toekomst van Noorddijk. Er is een folder verschenen waarin de uitgangspunten voor Noorddijk beschreven zijn. Voor wie nog meer wil weten is er een brochure met de volledige tekst van de stadsdeelanalyse voor de wijken in Noorddijk beschikbaar. Deze brochure is af te halen bij de balie van het Gemeentelijk Informatiecentrum, Kreupelstraat 1, en bij de balie van de dienst RO/EZ, Gedempte Zuiderdiep 98.

Stadsvisie Groningen
Het kader van de stadsdeelanalyse van Noorddijk wordt gevormd door de Stadsvisie Groningen: Het stedelijk alternatief. In deze visie worden de stedelijke lijnen uitgezet voor de komende tien jaar. De Stadsvisie is uitgewerkt in het ruimtelijk structuurplan De stad van straks extra, het sociaal structuurplan Over Groningers 2010 en het economisch businessplan Groningen werkt.

Deel: ' Informatiemarkt Groningen over toekomst van Noorddijk '
Lees ook