Gemeente Delfzijl

INFORMATIE

21 mei 2002

Informatiemiddag Kleine Polder te Termunterzijl

Donderdag 23 mei is er een informatiemiddag van gemeente Delfzijl over de geplande natuurontwikkeling in de Kleine Polder van Termunterzijl. Deze vindt plaats van 16.00 uur tot 20.00 uur in de Wijkpost Kennickweg 3 te Termunten. In opdracht van de gemeente Delfzijl heeft Ecoplan-Natuurontwikkeling een plan gemaakt voor de ecologische inrichting en het beheer van de Kleine Polder (voormalig gronddepot van het gemaal Rozema). Ecoplan zal dit plan donderdagmiddag voor bewoners van Termunten en Termunterzijl en andere belangstellenden toelichten.

Het inrichtingsplan bevat geen grote wijzigingen, maar wil het huidige terrein verfraaien. Het ontwerp heeft een ecologische invalshoek, wat essentieel is voor de natuurlijke ontwikkeling. Bovendien worden de recreatieve mogelijkheden vergroot. Door de gevarieerde natuurlijke vormgeving leent het terrein zich goed voor allerlei vormen van recreatie, zoals wandelen, zwemmen en vogels en planten kijken.

Niet alleen de inrichting, maar ook het beheer wordt aangepast. Ecologisch beheer wil zeggen dat de groenvoorziening met een minimum aan beheer in stand blijft. Alleen de zwemplas wordt geheel mechanisch beheerd.

Deel: ' Informatiemiddag Kleine Polder te Termunterzijl '
Lees ook