Gemeente Bodegraven

Uitnodiging voor de informatiemiddag over het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer en de Wet voorziening gehandicapten

Op maandagmiddag 31 maart 2003 organiseert de gemeente een informatiemiddag over de invoering van een nieuw vervoerssysteem en de gevolgen voor gehandicapten in de regio Midden-Holland.

De Groene Hart Hopper zal naar verwachting vanaf juli 2003 in de regio Midden-Holland gaan rijden. De gemeenteraden van de 13 gemeenten van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden-Holland (ISMH) hebben besloten om deel te nemen aan het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV). De Groene Hart Hopper richt zich met name op vervoer voor gehandicapten maar is tevens een vorm van openbaar vervoer.

De gemeente Bodegraven heeft besloten over te gaan op de nieuwe regeling om haar taak op het gebied van de Wet voorziening gehandicapten beter uit te voeren. Het nieuwe systeem biedt gehandicapten een verruiming van hun vervoer en een goede aansluiting met bovenregionaal vervoer via organisatie Traxx voor gehandicapten die met de trein reizen.

Inwoners die momenteel een tegemoetkoming in de vervoerskosten ontvangen in het kader van de Wet voorziening gehandicapten (Wvg) kunnen in de toekomst gebruik maken van het CVV.

Ook personen die in het verleden niet in aanmerking kwamen voor Wvg-vervoer omdat men inkomsten boven de gestelde inkomensgrens had, kunnen gebruik maken van het CVV. Deze inkomensgrens komt bij het CVV te vervallen.

Om u zo goed mogelijk te informeren over welke gevolgen dit heeft voor uw huidige vervoer, wordt op maandag 31 maart 2003 een voorlichtingsbijeenkomst gehouden in het Evertshuis te Bodegraven.

Het programma ziet er als volgt uit:

13.30 Zaal open met koffie

14.00 Openingswoord door Mevrouw A.P.v.d. Burg wethouder Sociaal Beleid

14.15 Video over werkwijze CVV

14.30 Toelichting door de heer E.C. Ripmeester (Projectleider CVV )

15.00 Pauze

15.15 Gelegenheid tot het stellen van vragen

16.00 Einde

U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u terecht bij bureau Sociale Zaken.

Deel: ' Informatiemiddag Vraagafhankelijk Vervoer Bodegraven '
Lees ook